sobota, 28 stycznia 2012

Konkurs na Logo Pierwszych Urszulańskich Dni Młodych rozstrzygnięty


Dnia 27 stycznia 2012, w uroczystość Św. Anieli Merici, S. Halina Bobkowska,
S. Jana Krogul, S. Anna Kicyk wraz z Wspólnotą Nowicjatu tworzącą Komisję Konkursową wyłoniła zwycięzców Konkursu na LOGO Urszulańskich Dni Młodych.

 Projekty oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami:
1) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
2) czytelność, funkcjonalność i pozytywny odbiór projektu,
3) estetyka wykonania projektu.


Spośród 104 nadesłanych prac Komisja
Konkursowa wyłoniła jednego zwycięzcę
konkursu i przyznała trzy wyróżnienia.


Zwycięzcą konkursu została

Sandra Trawińska- uczennica LO 

Sióstr Urszulanek U. Rz. w Poznaniu.

      
    

Wyróżnienia otrzymali:
  1. Nicol Konzak- uczennica ZSP w Tarnowie
  2. Magdalena Dzięcioł- uczennica LO Sióstr Urszulanek U. Rz. w Poznaniu
  3. Wojciech Pawluk- uczeń LO Sióstr Urszulanek U. Rz. w Poznaniu. 


    Zwycięski projekt Sandry Trawińskiej: pierwszy od lewej strony
Komisja Konkursowa informuje, że zgodnie
z punktem 10 i 11 Regulaminu Konkursu, organizator ma prawo ingerencji w projekt.

  Z pracy nadesłanej przez Sandrę Trawińską wykorzystany zostanie pomysł symbolu graficznego. Projekt LOGO będzie natomiast zmodyfikowany 
i dodane będą inne elementy.

Organizatorzy dziękują za zaangażowanie młodzieży i koordynatorom za przeprowadzenie konkursu w urszulańskich placówkach edukacyjnych i wychowawczych. W imieniu Komisji:
 S. Halina Bobkowska OSU
S. Jana Krogul OSU
S. Anna Kicyk
OSU
Więcej o konkursie na logo UDM dowiesz się, klikając    tutaj