środa, 31 maja 2017

W rytmie Słowa!

W słoneczny weekend 26 - 28 maja 2017 roku w Poznaniu odbyły się VI Urszulańskie Dni

Młodych. Przez te trzy dni młodzi mogli wśród radości i entuzjazmu usłyszeć

rozmaite rytmy, ale przede wszystkim uczyli się słuchać rytmu Bożego Słowa.


Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem „W rytmie Słowa”. Uczestniczyło w nim prawie 230

osób. Był to czas wielbienia Boga w Jego Słowie.



Piątek, 26 maja 2017 - „Słowo daję”

Po przyjeździe i krótkim spotkaniu rozpoczynającym VI UDM, nastąpił centralny punkt każdego z

tych szczególnych dni - Msza Święta. Tego dnia wprowadzającym w tajemnicę Słowa Bożego był

o. Krzysztof Piskorz, karmelita z Wrocławia. W swojej homilii odniósł się do tematu tegorocznych

dni młodych: „Są różne rytmy do śpiewu i do tańca. I tak samo jest ze słowem Bożym. Jest nadany

pewien rytm i w ten rytm trzeba nam wejść. Natomiast ludzie mówią, że to trudna mowa. Ale kiedy

bierzemy ją z wiarą, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi, wiemy wtedy, że ten rytm nadaje sam

Duch Święty” - mówił o. Krzysztof.



Podczas Eucharystii modliliśmy się również o to, by zestroić się ze Słowem Bożym. By Duch

Święty wprowadzał nas wszystkich w Boży taniec. Warto wspomnieć, że tego tańca uwielbienia nie

brakowało w czasie całego spotkania.


Po kolacji gośćmi VI UDM byli Weronika i Jan Kostrzewa, którzy, opowiadając o obronie dobrych

wartości w Internecie, zachęcali do tego rodzaju działalności w przestrzeni wirtualnej. Następnie

koło teatralne z wrocławskiego Zespołu Szkół Urszulańskich, wraz z Siostrami przedstawiło

przejmującą pantomimę „Puls Słowa” opartą na rozważaniu biblijnej przypowieści o Siewcy.




Piątkowy wieczór spędziliśmy na adoracji Najświętszego Sakramentu i uwielbieniu Pana Boga za

Słowo, które jest lampą dla naszych stóp… Mimo zrozumiałego zmęczenia po podróży na VI UDM

(była z nami również grupa z Ukrainy) młodzi do późna trwali na modlitwie, wyśpiewując Panu

pieśń uwielbienia.

->Galeria zdjęć z piątku<-


Sobota, 27 maja 2017, „Odrodzeni w Słowie!”


Sobotni poranek rozpoczął się modlitwą różańcową z Maryją, Matką Słowa. W tym roku na UDM,

ze względu na jubileuszowy rok stulecia objawień Fatimskich, każdy uczestnik otrzymał

poświęcony różaniec. Tego dnia naszym duszpasterzem był ks. Radosław Rafał, misjonarz św.

Rodziny z Poznania. Ks. Radosław przed Różańcem powiedział o wielkiej roli tej modlitwy.


Można powiedzieć, ze sobotni poranek wprowadził nas w temat duchowej walki. Najpierw

poznaliśmy potężną moc Różańca, a następnie ks. Radosław wygłosił konferencje o Słowie

Bożym, które jest ostrzejsze niż wszelki moc obosieczny. Tak „uzbrojeni” wyruszyliśmy na

spotkania w grupach, gdzie rozważaliśmy Pismo Święte, dzieliliśmy się nim, ale także

przygotowywaliśmy prezentację medytowanych treści w bardzo różnych formach, takich jak

modlitwa tańcem, pantomima, scenka teatralna, katolicki rap, videoporadnik czy prezentacja

multimedialna. Dwie grupy miały także nietypową misję - ich dzielenie się Słowem wyszło poza

mury poznańskiej szkoły. Młodzież, która przeprowadzała sondę uliczną oraz sztafetę słowa,

poszła z Dobrą Nowiną na ulice Poznania.


Podczas sobotniej Eucharystii ks. Radosław w homilii wyjaśniał przypowieść o Siewcy. Było to

dalsze rozważanie Słowa, które „zobaczyliśmy” w piątkowej pantomimie. Po południu Michał PAX

Bukowski, raper z Krakowa opowiedział przejmującą historię swojego nawrócenia i życia w rytmie

Bożego Słowa.


Wydawało się, że rytm sobotniego wieczoru wyznaczy nam koncert poznańskiego Zespołu 33, z

którym bawiliśmy się po kolacji… Jednak prawdziwy, najpiękniejszy rytm, w którym jednocześnie

zaczęły bić nasze serca nadał sam Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie. Nocne

czuwanie pełne pokoju, radości i uwielbienia było czasem niezwykłym i wierzymy, że stanie się

ono początkiem drogi życia w rytmie Bożego Słowa, Bożej woli i nieustannego wielbienia.

więcej zdjęć z soboty <- 


Niedziela, 28 maja 2017 „Wejdź w rytm Słowa!”


Nasze wspólne świętowanie Dnia Pańskiego wypełnione było po brzegi radością i uwielbieniem

Pana. Choć zdanie to, może brzmieć jak slogan, wystarczy obejrzeć zdjęcia i filmiki z naszego

spotkania, by przekonać się, że to szczera prawda. O to też prosił nas ostatniego dnia VI UDM ks.

Radosław, który mówił „Nie pozwólcie, aby słowa „Bóg Cię kocha” oraz „Jezus jest Panem” były w

Waszym życiu tylko sloganem!” Przeżywając uroczystość Wniebowstąpienia, ks. Radosław w

homilii przypomniał nam, że naszym celem jest Niebo, gdzie będziemy wspólnie wychwalać Pana.

Podkreślał też, że naszym zadaniem jest wołać, wszędzie, gdzie jesteśmy „Przyjdź, Panie Jezu”,

nie ograniczając się jedynie do czasu Adwentu. Mamy rozpalać ogień Ducha Świętego w naszych

rodzinach, szkołach i środowiskach, czekając na chwalebne przyjście Pana.


Naszą gotowość do pójścia z Dobrą Nowiną w świat, świetnie wyrażały z mocą śpiewane słowa

hymnu VI Urszulańskich Dni Młodych pt. „Poślij nas”.



Na koniec wspólnej Eucharystii oddaliśmy cześć Bożemu Słowu oraz uwielbialiśmy Pana. Po Mszy

Świętej i podziękowaniach nastąpił czas świadectw. Po obiedzie i pożegnaniach wyjechaliśmy, by

wrócić do naszej codzienności i uporządkować ją według innego już rytmu - rytmu Bożego Słowa.

zdjęcia z niedzieli <-

AK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz